Clubs

Clubs

Els clubs normalment tenen una estructura de gestió amateur. Nosaltres pensem que en els temps que corren, cal donar un toc professional a tots els àmbits del club, per suposat en l’esportiu, però destacant també l’aspecte econòmic. Però no ens quedem aquí, sinó que assessorem per aprofitar més i millor els recursos, ja siguin materials o humans, ja que gairebé sempre l’èxit o el fracàs d’una entitat és la relació directe entre la mala o bona gestió respectivament.

Persones altament qualificades i amb gran experiència assessoraran a clubs i institucions esportives, a una millor gestió.